Politisk sekreterare

Vill du vara med och driva en stark och smart opposition i Nynäshamn? Brinner du för att vinna valet 2022? Ansök då till tjänsten som politisk sekreterare! Som politisk sekreterare ansvarar du för att få genomslag för den förda politiken i ny och gammal media. Du arbetar strategiskt för att granska de styrande partierna och […]

S-kvinnors höstmöte

S-kvinnors höstmöte Höstmöte med bl.a. nomineringar till kommunala uppdrag, Socialdemokraternas partikongress och valet till Europaparlamentet. 11 oktober kl. 18.30-20.30 på Socialdemokraternas expedition, Folkets hus, Nynäshamn. Vi bjuder på kaffe och äppelpaj med vaniljsås! Varmt välkomna!

Folkhälsa vård och omsorg! En av grundstenarna i välfärden.

Socialdemokraterna utvecklar allt med kontinuitet. Grunden är en bra det som sker varje dag där vi idag har en bra kvalité inom de flesta områdena. Det som ligger i tur att utvecklas är följande. Socialdemokraterna i Nynäshamn vill: • Fortsatt satsa på förebyggande folkhälsoarbete. • Utveckla sjukvården för de svårast sjuka äldre tillsammans med landstinget […]

Funktionshinder/variationer och jämställdhet

Socialdemokraterna i Nynäshamn Alla ska erbjudas jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhället oavsett klass, kön, etnicitet, funktionshinder eller sexuell läggning. Diskriminering ska förebyggas och motverkas. Socialdemokraterna Kartlägga befintliga brister i tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Skapa bra förutsättningar för att lagen om särskilt stöd (LSS) kommer alla till del på ett jämlikt och jämställt […]

Valstugan – vår husvagn – är invigd!

Valstugan – vår husvagn – är invigd! Lördagen den 4 augusti invigdes Socialdemokraternas valstuga på Fredstorget i Nynäshamn. Välkommen förbi för att ta en kaffe, måla naglarna i rött (!) eller spela plockepinn – och prata om hur vår kommun bäst utvecklas i framtiden och vad som är viktigt för dig. Husvagnen kommer att vara […]

Öppet möte med Jens Sjöström

Är du nöjd med den vård SLL erbjuder oss som bor i Nynäshamns kommun? Om inte kom då till vårt öppna möte och träffa Jens Sjöström som informerar och svarar på frågor. Måndag den 21 maj Lokal Sundet, Folkets hus Klockan 19.00 – 21.00 Jens deltar den första timmen därefter bjuds du på kaffe med […]

Öppet möte med Erika Ullberg

  ÖPPET MÖTE MED ERIKA ULLBERG, FINANSOPPOSITIONSLANDSTINGSRÅD I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. Socialdemokraterna i Nynäshamns bjuder in till öppet den 14 april kl. 14.00 i lokal Ankaret i Nynäshamns Folkets Hus. Under rubriken ” Så vill S satsa på sjukvården i Nynäshamn efter 12 års alliansstyre i landstinget” kommer socialdemokraternas finansoppositionslandstingsråd Erika Ullberg att tala. Välkomna! […]