Klimatfrågan är vår tids ödesfråga

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Den 26:e maj är det val till europaparlementet, för väljarna är klimatfrågan den viktigaste frågan i EU-valet. EU är också den i särklass viktigaste klimatpolitiska aktören.

Därför har vi i socialdemokrater för miljö och jämlikhet tagit fram den här webbutbildningen som syftar till att ge den kunskap om klimatpolitik du behöver när du ska ut och möta väljarna inför EU-valet.

https://klimatsossar.squarespace.com/klimatpolitik-dorrknackare-start

Ösmo Socialdemokratiska Förening

Ösmo Socialdemokratiska Förening

kallar till medlemsmöte den 11 april 2019 kl. 19.00 i Ösmo hembygdsgård, Nyble

Mötet kommer till största delen att handla om det kommande EP-valet. Vår valledare, Henrik Persson kommer att informera om valet till europaparlamentet och den pågående valrörelsen.

Välkomna

Socialdemokraterna föreslår lösning för Torö Lanthandel.

Vägverkets krav kan tvinga Torö lanthandel att stänga. Vi föreslår nu en lösning för att rädda kvar butiken.

Länk till artikeln om Torö lanthandel
https://www.nynashamnsposten.se/artikel/toro/trafikverket-vill-tvinga-toro-lanthandel-riva-altanen-vi-kan-tvingas-att-stanga-butiken

S-kvinnor Nynäshamns årsmöte

S-kvinnor Nynäshamns årsmöte äger rum den 5 februari kl. 19.00 på Socialdemokraternas expedition i Folkets hus, Stadshusplatsen 3, Nynäshamn. Vi bjuder på fika och lottar ut biobiljetter och snygga sjalar bland deltagarna! 

Varmt välkomna!
Styrelsen för S-kvinnor Nynäshamn

Politisk sekreterare

Vill du vara med och driva en stark och smart opposition i Nynäshamn? Brinner du för att vinna valet 2022? Ansök då till tjänsten som politisk sekreterare!

Som politisk sekreterare ansvarar du för att få genomslag för den förda politiken i ny och gammal media. Du arbetar strategiskt för att granska de styrande partierna och synliggöra oppositionspolitiken, samtidigt som du hanterar den kommunalpolitiska vardagen.

Du är en van omvärldsanalytiker och är duktig på att förpacka budskap kärnfullt. Sammanfattningsvis ska du ha det som krävs för att nå målet med att säkra en valvinst 2022.

Skicka din ansökan till expeditionen@socdem.nynasnet.se senast den 30 november 2018.

Vill du veta mer? Kontakta oppositionsråd Patrik Isestad 076-125 80 60.
Mer information finns också på http://nynsap.se/

 

Mer information om tjänsten finns här: https://bit.ly/2RMo8pa

S-kvinnors höstmöte

S-kvinnors höstmöte
Höstmöte med bl.a. nomineringar till kommunala uppdrag, Socialdemokraternas partikongress och valet till Europaparlamentet. 11 oktober kl. 18.30-20.30 på Socialdemokraternas expedition, Folkets hus, Nynäshamn.
Vi bjuder på kaffe och äppelpaj med vaniljsås!
Varmt välkomna!

Folkhälsa vård och omsorg! En av grundstenarna i välfärden.

Socialdemokraterna utvecklar allt med kontinuitet. Grunden är en bra det som sker varje dag där vi idag har en bra kvalité inom de flesta områdena. Det som ligger i tur att utvecklas är följande.

Socialdemokraterna i Nynäshamn vill: •

 • Fortsatt satsa på förebyggande folkhälsoarbete. •
 • Utveckla sjukvården för de svårast sjuka äldre tillsammans med landstinget i bättre sammanhållna vårdkedjor med individens behov i centrum. •
 • Införa Vårdsamverkan Stockholm där vårdcentralen tar ett helhetsansvar för dig som patient och du erbjuds en egen vårdan-svarig (EVA) som tillsammans med dig samordnar din vård. •
 • Verka för att Nynäshamnsanpassad version av vård- och omsorgsmodellen Tio hundra införs i Nynäshamn för att samordna insatser och skapa integrerade vård- och omsorgskedjor. • Verka för en sammanhängande kedja av insatser kring vården i livets slutskede. •
 • Att akut sjuka äldre ska kunna gå till en mottagning för äldre placerad i Nynäshamn. •
 • Att gynmottagningen finns kvar och utökar sina öppettider. •
 • Att möjligheten att ta laboratorieprover av mer komplex art som tagits bort från Nynäshamn återförs. •
 • Att färdtjänsten som är en viktig pusselbit för att ta sig till vård och fritid upphandlas med förutsättningar för ett jämlikt utnyttjande för hela länet. •
 • Att kommunens demensboenden och vård- och omsorgsboenden ska Silviacertifieras för att säkerställa ett helhetsperspektiv i vården och omsorgen om de demenssjuka. Inrätta en tjänst med spetskompetens inom demensområdet inom kommunen. •
 • Fortsätta arbetet med att utveckla utemiljöerna på våra vård- och omsorgsboenden och dagverksamheter enligt konceptet sinnenas trädgård

Funktionshinder/variationer och jämställdhet

Socialdemokraterna i Nynäshamn

Alla ska erbjudas jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhället oavsett klass, kön, etnicitet, funktionshinder eller sexuell läggning. Diskriminering ska förebyggas och motverkas.

Socialdemokraterna

 • Kartlägga befintliga brister i tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning
 • Skapa bra förutsättningar för att lagen om särskilt stöd (LSS) kommer alla till del på ett jämlikt och jämställt sätt.
 • Utveckla ett samarbete mellan Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden i Nynäshamn och Stockholms läns lands-ting för att omhändertagandet och vården av de som diagnostiserats med neuropsykiatriska sjukdomar ska samordnas.
 • Utveckla daglig verksamhet för de med funktionsvariationer så att utbudet utökas och varieras.
 • Bygga ett gruppboende för de som har en kombination av psykisk ohälsa och missbruk.
 • Bygga ett gruppboende för de som har kognitiva funktionshinder.

Valstugan – vår husvagn – är invigd!

Valstugan – vår husvagn – är invigd!
Lördagen den 4 augusti invigdes Socialdemokraternas valstuga på Fredstorget i Nynäshamn. Välkommen förbi för att ta en kaffe, måla naglarna i rött (!) eller spela plockepinn – och prata om hur vår kommun bäst utvecklas i framtiden och vad som är viktigt för dig.
Husvagnen kommer att vara bemannad måndag – lördag från 10.00.
Vill du vara med och hjälpa till som volontär i valrörelsen?
Kom förbi i valhusvagnen eller kontakta oss på expeditionen@socdem.nynasnet.se