Öppet möte med Jens Sjöström

Är du nöjd med den vård SLL erbjuder oss som bor i Nynäshamns kommun?

Om inte kom då till vårt öppna möte och träffa
Jens Sjöström som informerar och svarar på frågor.
Måndag den 21 maj
Lokal Sundet, Folkets hus
Klockan 19.00 – 21.00
Jens deltar den första timmen därefter bjuds du på kaffe med tilltugg på Socialdemokraternas expedition där du kan fortsätta ställa frågor.

Välkommen önskar Solidaritet