Arbetarekommunens styrelse 2018

Arbetarekommunens styrelse 2018
ordförande         Thomas Johansson
vice ordförande Anna Ullström
kassör                 Anders Engström
sekreterare         Anki Lindeberg
vice sekreterare Helen Sellström Edberg
ledamot                Ie Frisén
ledamot                Gill Lagerberg
ledamot                Kathe Nilsson
ledamot                Ove Forsberg
ersättare                Nicklas Östling
ersättare                Inger Andersson
ersättare                Henrik Persson