Arbetarekommunens styrelse 2019

Arbetarekommunens styrelse 2019
ordförande                      Thomas Johansson
vice ordförande              Inger Andersson
kassör                              Anders Engström
sekreterare                      Helen Sellström Edberg
vice sekreterare              Ie Frisén

ledamot                            Ove Forsberg
ledamot                            Henrik Persson
ledamot                            Kathe Nilsson
ledamot                            Annica Nero

ersättare                           Liselott Vahermägi
ersättare                          Nicklas Östling
ersättare                          Gill Lagerberg
ersättare                          Tommy Söderblom
ersättare                           Ove Landelius