Ösmo föreningen

 Ösmo Socialdemokratiska Förening

Vår förening består av c: a 40 medlemmar och omfattar Ösmo tätort och landsbygd samt Segersängs by. Vår kommundel kommer att växa med nya bostadsområden och en ny skola är planerad. För närvarande pågår en upprustning av centrum med parkområden kring bilparkeringen. En ny badplats kommer att anläggas vid södra delen av sjön Muskan.
Styrelse

Ordf. Ove Forsberg tel. 070 310 12 47
V. Ordf. Hans Larsson
Kassör Yvonne Lorentzson
Sekr. Kathe Nilsson
Mötesdagar: Medlemsmöten under 2018 tisdag 8 maj, tisdag 14 augusti samt måndag 15 oktober.