Ösmo föreningen

 Ösmo Socialdemokratiska Förening

Vår förening består av c: a 40 medlemmar och omfattar Ösmo tätort och landsbygd samt Segersängs by. Vår kommundel kommer att växa med nya bostadsområden och en ny skola är planerad. För närvarande pågår en upprustning av centrum med parkområden kring bilparkeringen. En ny badplats kommer att anläggas vid södra delen av sjön Muskan.
Styrelse

Styrelsen består efter årsmöte 12 februari av:

Ordinarie:

Ordförande: Ove Forsberg
V.ordförande: Hans Larsson
Kassör: Yvonne Lorentzson (omval)
Medlemsansvarig: Yvonne Lorentzson
Studieorganisatör: Kathe Nilsson
Sekreterare: Kathe Nilsson
Ledamot: Magnus Liljeström

 

Ersättare:
Anna-Lena Lundén
Patrik Isestad
Elin Asplund
Sajed Abel Katea

 

Medlemsmöten kommer att hållas 11 april, 13 augusti, 15 oktober samt årsmöte 11 februari.

Tid och plats för mötena: Kl. 19.00 i Ösmo hembygdsgård, Nyble