Solidaritets styrelse

Solidaritets styrelse | 2018

Ie Frisén, ordförande
Kjell Andersson, vice ordförande
Anders Lindeberg, kassör
Daniel Jobark, kassör
Maria Persson

Ersättare
Stephanie Listerdal
Halina Juskiv
Sven Fälldin