Folkhälsa vård och omsorg! En av grundstenarna i välfärden.

Socialdemokraterna utvecklar allt med kontinuitet. Grunden är en bra det som sker varje dag där vi idag har en bra kvalité inom de flesta områdena. Det som ligger i tur att utvecklas är följande.

Socialdemokraterna i Nynäshamn vill: •

  • Fortsatt satsa på förebyggande folkhälsoarbete. •
  • Utveckla sjukvården för de svårast sjuka äldre tillsammans med landstinget i bättre sammanhållna vårdkedjor med individens behov i centrum. •
  • Införa Vårdsamverkan Stockholm där vårdcentralen tar ett helhetsansvar för dig som patient och du erbjuds en egen vårdan-svarig (EVA) som tillsammans med dig samordnar din vård. •
  • Verka för att Nynäshamnsanpassad version av vård- och omsorgsmodellen Tio hundra införs i Nynäshamn för att samordna insatser och skapa integrerade vård- och omsorgskedjor. • Verka för en sammanhängande kedja av insatser kring vården i livets slutskede. •
  • Att akut sjuka äldre ska kunna gå till en mottagning för äldre placerad i Nynäshamn. •
  • Att gynmottagningen finns kvar och utökar sina öppettider. •
  • Att möjligheten att ta laboratorieprover av mer komplex art som tagits bort från Nynäshamn återförs. •
  • Att färdtjänsten som är en viktig pusselbit för att ta sig till vård och fritid upphandlas med förutsättningar för ett jämlikt utnyttjande för hela länet. •
  • Att kommunens demensboenden och vård- och omsorgsboenden ska Silviacertifieras för att säkerställa ett helhetsperspektiv i vården och omsorgen om de demenssjuka. Inrätta en tjänst med spetskompetens inom demensområdet inom kommunen. •
  • Fortsätta arbetet med att utveckla utemiljöerna på våra vård- och omsorgsboenden och dagverksamheter enligt konceptet sinnenas trädgård