Klimatfrågan är vår tids ödesfråga

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Den 26:e maj är det val till europaparlementet, för väljarna är klimatfrågan den viktigaste frågan i EU-valet. EU är också den i särklass viktigaste klimatpolitiska aktören.

Därför har vi i socialdemokrater för miljö och jämlikhet tagit fram den här webbutbildningen som syftar till att ge den kunskap om klimatpolitik du behöver när du ska ut och möta väljarna inför EU-valet.

https://klimatsossar.squarespace.com/klimatpolitik-dorrknackare-start