S-kvinnor

Det här är S-kvinnor i Nynäshamn

S-kvinnor i Nynäshamn är socialdemokratiska feminister som ställer klasskamp, kvinnokamp och antirasistisk kamp sida vid sida. Vi påverkar samhällsdebatten och politiska beslut utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Vi utbildar våra medlemmar för politiskt arbete. Som S-kvinna är du också medlem i det socialdemokratiska partiet. Detta ger dig makt och inflytande att påverka politiska beslut och partiets politik.
 
Lagen ger kvinnor samma rättigheter som män, men inte samma möjligheter. Arbetsmarknaden är starkt könsuppdelad, kvinnodominerade yrken behöver uppvärderas. Kvinnor har lägre löner, otryggare anställning och sämre villkor. Kvinnor utför fortfarande dubbla arbeten – på arbetsmarknaden och i hemmet. Barn och hem anses fortfarande vara främst kvinnors ansvar. På beslutsfattande nivåer i samhället är fortfarande inte kvinnor jämställt representerade. Mäns våld mot kvinnor och sexuellt våld är fortfarande ett stort samhällsproblem. Skolan och förskolan behöver ökad genusmedvetenhet, för att flickor och pojkar ska ha samma rättigheter och möjligheter.
 
Att vara kvinna i politiken innebär fortfarande stora utmaningar – vi behöver stärka varandra! Därför organiserar vi oss i ett kvinnoförbund: S-kvinnor. S-kvinnor organiserar ca 8000 kvinnor i hela Sverige. Tillsammans kämpar vi för ökad jämställdhet i samhället och inom vårt eget parti.
 
Varmt välkommen att engagera dig!
Läs mer om S-kvinnor här.
Bli medlem i S-kvinnor här.
Följ S-kvinnor i Nynäshamn på Facebook.
Vill du veta mer om S-kvinnors verksamhet i Nynäshamn? 
Liselott Vahermägi: 070-2456525