S-kvinnor Nynäshamns årsmöte

S-kvinnor Nynäshamns årsmöte äger rum den 5 februari kl. 19.00 på Socialdemokraternas expedition i Folkets hus, Stadshusplatsen 3, Nynäshamn. Vi bjuder på fika och lottar ut biobiljetter och snygga sjalar bland deltagarna! 

Varmt välkomna!
Styrelsen för S-kvinnor Nynäshamn